ביטוי אומנות הרחוב והגרפיטי בשילוב הסביבה הטבעית עליהם נוצרו, יוצרים שילובים, ניגודיות וצבעוניות נפלאה של צילומים.