"אילו ציפורים אשר עפות מעל הים אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם" צילומי בעלי כנף בזוגיות, במשפחתיות, בחופש ובתנועה