אחוז גדול מהאוכלוסיה ישנים בזמן הזריחה. אחוז גדול מהאוכלוסיה מרותקים כל יום מחדש מתופעת השקיעה. בשני המקרים, לצלם את שתי התופעות האלה, תמיד יהיו עבורי מרגשים.