רפואת ספורט בי"ח מאיר

פרוייקטים בהם השינוי / מהפך מבוצע ללא שבירת קירות וללא עלויות גבוהות של בינוי. המהפך והשינוי נעשים בעיקר באמצעות סידור מחדש של החלל הקיים ועיצוב הקירות באמצעות תמונות מודפסות על פרספקס, זכוכית, מתכת, מדבקות קיר, שילוט חדש ועדכני, לוחות מדיה ולוחות מודעות מעוצבים. לפני אחרי

לצפייה בפרוייקט

פיזיותרפיה בית חולים מאיר

פרוייקטים בהם השינוי / מהפך מבוצע ללא שבירת קירות וללא עלויות גבוהות של בינוי. המהפך והשינוי נעשים בעיקר באמצעות סידור מחדש של החלל הקיים ועיצוב הקירות באמצעות תמונות מודפסות על פרספקס, זכוכית, מתכת, מדבקות קיר, שילוט חדש ועדכני, לוחות מדיה ולוחות מודעות מעוצבים. לפני אחרי

לצפייה בפרוייקט

מרפאת בת חפר

פרוייקטים בהם השינוי / מהפך מבוצע ללא שבירת קירות וללא עלויות גבוהות של בינוי. המהפך והשינוי נעשים בעיקר באמצעות סידור מחדש של החלל הקיים ועיצוב הקירות באמצעות תמונות מודפסות על פרספקס, זכוכית, מתכת, מדבקות קיר, שילוט חדש ועדכני, לוחות מדיה ולוחות מודעות מעוצבים. לפני אחרי

לצפייה בפרוייקט

בית ספר לסיעוד

פרוייקטים בהם השינוי / מהפך מבוצע ללא שבירת קירות וללא עלויות גבוהות של בינוי. המהפך והשינוי נעשים בעיקר באמצעות סידור מחדש של החלל הקיים ועיצוב הקירות באמצעות תמונות מודפסות על פרספקס, זכוכית, מתכת, מדבקות קיר, שילוט חדש ועדכני, לוחות מדיה ולוחות מודעות מעוצבים. לפני אחרי

לצפייה בפרוייקט