דיאליזה בית חולים מאיר

צילומים וגרפיקה המשולבים בתקרות, בתוך גופי תאורהומתאימים לעיצוב ולצבעים של הפרוייקט.התקרות יוצרים מימד נוסיף הנותן ערך בניראות, בתחושת המקום ובצבעוניות הכללית של המקום.

לצפייה בפרוייקט